Premiérový fyzioterapeutický svazový seminář na téma trup bojovníka

V sobotu 25. února 2017 se v tělocvičně SOŠ ochrany osob a majetku v Ostravě Porubě uskutečnil premiérový celodenní fyzioterapeutický seminář na téma trup bojovníka.

Celkem 6 hodin převážně praktického semináře vedl všem již jistě známý Mgr. Martin Svitek, profesí fyzioterapeut a současně také mezinárodní instruktor v taekwondu ITF, držitel 4. danu.

Po, v minulosti několika kratších svazových přednáškách, zde měli všichni účastníci možnost absolvovat s Martinem poprvé celodenní výuku.

Semináře se zúčastnilo 16, převážně hlavních instruktorů nebo jejich asistentů, z 5 severomoravských škol, přičemž na programu byla postupně tato témata:

• Základní principy fyziologické práce s trupem
• Přípravná cvičení, dech klidový
• Dech v taekwondu
• Zátěžový dech pro sport a kondiční cvičení
• Princip předzpevnění
• Posilovací cvičení na „břicho“
• Logika posilování zad
• Celotělová cvičení na trup
• Průpravná cvičení pro taekwon-do

Všichni účastníci obdrželi také podrobné písemné materiály ke všem tématům a na konci také osvědčení o absolvování tohoto semináře.

Marek Lazor

vedoucí školy Taekwondo ITF Ostrava

131 fotografiíPropozice