Základní pohyby

Základní pohyby (korejsky „gibon yonsup“) v taekwondu ITF tvoří také základ tréninku. Jedná se nejčastěji o kombinaci určeného postoje s přesně danou technikou rukou, nohou nebo i jejími kombinacemi (např. ruce a koleno). Taekwon-do jako takové obsahuje několik tisíc přesně popsaných technik.

Jak již bylo uvedeno výše, součástí většiny základních pohybů v taekwondu jsou jednotlivé postoje. Některé z nich se budete v tréninku určitě učit jako první, neboť bez nich byste se nemohli učit žádnou další techniku.

Jednotlivé techniky pak v taekwondu dělíme podle několika hledisek. Jako první hledisko nám jistě poslouží fakt, zda se jedná o techniky útočné, nebo techniky obrané. Dále můžeme dělit techniky podle toho, zde je vykonáváme pomocí rukoupomocí nohou, nebo pomocí smíšených partií.

Současně s tréninkem základních pohybů musíme také znát na jedné straně jednotlivé úderové (kontaktní) plochy ve všech technikách a na druhé straně pak vitální (citlivé) místa na těle soupeře. Pouze velmi dobrou znalostí všech těchto věcí může být naše obrana nebo útok efektivní.

Proto pro všechny studenty taekwonda shrnul tvůrce tohoto umění sebeobrany, korejský generál Choi Hong-hi to nejpodstatnější k nácviku taekwonda do tajemství tréninku.

Tajemství tréninku taekwonda

autor : generál CHOI HONG HI (1918 – 2002)

1. Důkladně si nastuduj teorii vzniku síly.
2. Jasně porozuměj účelu a významu každého pohybu, který provádíš.
3. Koordinuj pohyb očí, rukou, nohou a dýchání (vše společně).
4. Vyber přiměřený útok proti každému životně důležitému místu.
5. Dobře se seznam se správným úhlem a vzdáleností pro útok a obranu.
6. Při pohybu udržuj jak ruce tak i nohy lehce ohnuté.
7. Všechny pohyby, až na několik výjimek, musí začínat zpětným pohybem .
8. Dosáhni během pohybu sinusovou vlnu řádným použitím správného pružného pohybu kolen.

Staré přísloví říká, že ani nebe nemůže z pilného dělníka udělat chudáka. Avšak u taekwonda píle nebo intenzívní trénink samy o sobě nevedou ke kvalitním technikám. Vyučování nekvalifikovaným učitelem je mnohdy horší, nežli raději necvičit vůbec, protože vědecky nepodložené pohyby nesnižují pouze výkon, ale je potřeba ohromná spousta času pro jejich následnou opravu.

Naopak pod řádným vedením kompetentního učitele se žák, který se opravdu věnuje cvičení, naučí správné techniky taekwonda v poměrně krátké době a s daleko menším úsilím. Žáci by si měli pamatovat následující tajemství tréninku, které vypracoval zakladatel taekwonda, generál Choi Hong Hi.