Etika a etiketa

„Do“ v taekwondu

Každý student taekwonda, pokud chce cvičit a studovat taekwon-do generála Choi Hong-hi je povinnen složit slib taekwonda a podle něj se také následně chovat. Pokud dojde k porušení slibu, musí student přestat taekwon-do cvičit a navíc je také vyloučen.

Slib taekwonda:

„Budu dodržovat zásady taekwonda.”
„Budu respektovat instruktora a sonbe.”
„Nikdy taekwon-do nezneužiji.”
„Budu zastáncem svobody a spravedlnosti.”
„Budu vytvářet mírovější svět.”

V první větě slibu taekwonda slibuje každý student, že bude dodržovat zásady taekwonda. Těchto zásad je celkem pět a mají za úkol z každého studenta vychovávat lepšího člověka.

Zásady taekwonda:

Zdvořilost
Čestnost
Vytrvalost
Sebeovládání
Nezdolný duch

Studenti taekwonda by se měli snažit se podle těchto zásad chovat nejen v tělocvičně, ale také i všude mimo ni v běžném životě.

Technické stupně v taekwondu ITF

Taekwon-do, podobně jako i jiná bojová umění, obsahuje velké množství technik, které se každý student snaží postupně zvládnout. Aby bylo v každém okamžiku viditelné, kolik techniky taekwonda student již zvládnul, nosí během tréninku kolem pasu uvázán pásek, který ukazuje jeho aktuální technický stupeň. Technické stupně jsou rozděleny na žákovské a mistrovské.

Žákovských stupňů „kup“ je 10, kdy nejnižší je 10. kup a nejvyšší 1. kup. Stupně jsou rozlišeny barvou pásku a jejími kombinacemi. Vyšší žákovský technický stupeň je relativně jednoduché získat a jeho získání může dle doby a intenzity cvičení trvat zhruba několik měsíců. Pro jeho získání postačí zvládnout několik desítek základních pohybů, sestav, soubojů a dle náročnosti dalších cvičení.

Mistrovských stupňů „dan“ je v taekwondu celkem 9 a všechny mají barvu pásku černou. Liší se jen v označení římské číslice na pásku a dále pak oblečením (viz níže). Pro získání mistrovského stupně je potřeba vynaložit daleko větší úsilí než na získání žákovského stupně. Jednotlivé mistrovské stupně jsou od sebe vzdáleny mnoha lety tréninku. Proto jsou mistrovské stupně „dan“ dále rozděleny do několika skupin.

Držitelé I. – III. danu nazýváme asistenty (korejsky boosabom). Jsou to prozatím stále ještě studenti taekwonda, kteří však již mohou napomáhat se samostatným tréninkem.

Držitelé IV. – VI. danu nazývamé nejčastěji instruktory (korejsky sabom). Pokud získají titul mezinárodní instruktor ITF, jsou to již skuteční a oprávnění učitelé taekwonda, kteří mohou také udělovat všechny žákovské stupně a mistrovské stupně do poloviny svého technického stupně.

Držitelé VII. – VIII. danu nazýváme mistry (korejsky sahyun) taekwonda. Vidíme tedy, že student taekwonda se stává skutečným mistrem až dosažením minimálně VII. danu. V té době, již dotyčný zvládl kompletní obsah patnáctidílné encyklopedie taekwonda.

Držitelé nejvyššího, IX. danu, pak v taekwondu nazýváme velmistrem (korejsky saseong). Těchto držitelů je pak na světě jen několik, a získávají ho ti z řady mistřů taekwonda, kteří se výrazně podíleli na rozvoji taekwonda v rámci celého světa. Nás všechny v České republice může těšit, že jedoho z těchto velmistrů taekwonda máme neustále k dispozici také u nás. Navíc se jedná o přímo korejského velmistra Hwang Ho-yonga, který vyučuje Taekwon-Do ITF v naší zemi již od roku 1987.

Cvičební oděv v taekwondu ITF

Cvičební oděv (korejsky dobok) se skládá ze tří částí, a to z kalhot, z košile a z pásku. Celý oděv je v bílé barvě, což symbolizuje čistotu taekwonda i čistotu mysli i úmyslu studenta (nepotřebuje se schovávat).

Střih oděvu je pak odvozen z tradičního korejského oděvu. Každý cvičební oděv je pak potištěn ze všech čtyř stran, tak aby bylo vždy vidět, že se jedná o studenta taekwonda ITF. všichni držitelé mistrovského stupně dan pak mají navíc na spodní straně olemovanou košili černým pruhem o šířce 3 centimetry.

Certifikovaní učitelé taekwonda (tzv. mezinárodní instruktoři) pak mají ještě na rukávech a na kalhotách další 3 centimetry široké černé pruhy (viz fotografie).

Pásek je pak vždy 5 centimetrů široký a dlouhý tak, aby se dal bez problému uvázat kolem pasu s tím, že je kolem pasu obtočen vždy jen jednou.

Pokud je na žákovském pásku proužek, musí být jen na jednom jeho konci, a to 5 centimetrů od konce a cca 0,5 centimetrů široký. Proužek musí být viditelný z obou stran pásku.

Označení danu na mistrovských, černých páscích se provádí římskou číslicí žluté barvy tak, aby byla běžně vodorovně čitelná u studenta, který má pásek uvázán kolem pasu. Každý student s uvázaným páskem musí dbát na to, aby oba konce byly stejně dlouhé.