O nás

Název zapsaného spolku: Škola taekwon-do ITF Ostrava, z. s.

Identifikační číslo: 60 78 35 32

Adresa: Studentská 1770/1 (kancelář JOB-centra), Ostrava Poruba, 700 32

Telefon: +420 603 208 103 (předseda spolku)

E-mail: ildong@taekwondo.cz

Bankovní spojení: Fio banka a. s., číslo účtu 2300618303 / 2010

Platné stanovy spolku z 2016: PDF

Plaketa ITF: licence č. 5761

Výkonný výbor: Ing. Marek Lazor (předseda), Mgr. Jana Lazorová, Anna Horkelová (členové výkonného výboru)

Revizní komise: Ing. Markéta Suderová (předseda), Ing. Zdeněk Sklenář, Bc. Tomáš Peterek (členové revizní komise)

Pojištění odpovědnosti: Kooperativa pojišťovna, a.s., číslo smlouvy 7400569796

Pojištění proti úrazu: Kooperativa pojišťovna a. s., číslo smlouvy 4950050842

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS: Kooperativa pojišťovna, a. s., číslo smlouvy 7721008020

Historické údaje

14. ledna 1992 se začalo taekwon-do ITF v Ostravě vyučovat v tělocvičně VŠB-TU v Ostravě Porubě.

21. března 1994 byla oficiálně založeno sdružení s delegovanou právní subjektivitou KT Taekwon-Do Ostrava, jako jeden z klubů trianglu Asociace klubů Triangl v Ostravě.

29. března 1994 bylo naše sdružení přijato do Českého svazu Taekwon-Do ITF.

23. října 1995 bylo zaregistrováno na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů u ministerstva vnitra ČR nástupnické sdružení KT Taekwon-Do ITF Ostrava – škola IL DONG, tentokrát již s vlastní právní subjektivitou (registrace u Ministerstva vnitra č.j II/s-OS/1-28292/95-R).

15. listopadu 1995 jsme byli přijati jako řádný člen do Ostravské tělovýchovné unie  (organizační číslo 3807104).

V roce 2005 jsme oficiálně změnili název na Škola Taekwon-Do ITF IL DONG Ostrava.

V roce 2016 jsme změnili na základě platnosti NOZ stanovy a také název nově zapsaného spolku na Škola taekwon-do ITF Ostrava, z. s.

Držitelé technického stupně dan v taekwondu ITF v naší škole

Marek Lazor
Ing. Marek Lazor
5. dan
trenér 1. třídy
mezinárodní instruktor
národní rozhodčí

Mgr. Jana Lazorová
5. dan
trenér 1. třídy
mezinárodní instruktor
mezinárodní rozhodčí A

Bc. Jiří Teslík
5. dan
trenér 3. třídy
národní instruktor
mezinárodní rozhodčí A

Alan Kajzar
5. dan
trenér 2. třídy
národní instruktor
mezinárodní rozhodčí A


Ing. Markéta Suderová
4. dan
trenér 3. třídy
národní instruktor
národní rozhodčí


Patrik Svoboda
3. dan
trenér 3. třídy

Mgr. Robin Talacek
3. dan
trenér 2. třídy
národní rozhodčí

Ing. Tomáš Peterek
3. dan
trenér 3. třídy
národní rozhodčí

Anna Horkelová
2. dan
trenér 3. třídy

Martin Svoboda
2. dan
trenér 3. třídy
národní rozhodčí

Ing. Tomáš Cahlík
2. dan
trenér 3. třídy
národní rozhodčí

Ing. Michal Suder
1. dan
asistent trenéra
národní rozhodčí

Milan Fryštacký
1. dan
asistent trenéra
národní rozhodčí

Ing. Zdeněk Sklenář
1. dan
asistent trenéra

Ing. Vladislav Olesz
1. dan
asistent trenéra

Michal Fůs
1. dan
asistent trenéra


Tereza Hanzlíková
1. dan

Karla Šrubařová
1. dan