Skladba taekwonda

Samotná výuka taekwonda probíhá v „nekonečném“ kruhu (spíše však ve spirále, čímž ukazujeme neustále zvyšující se výkonnost každého studenta), v němž se prolínají jednotlivé celky výuky taekwonda. Mezi tyto jednotlivé celky patří základní pohyby, technické sestavy, souboj, trénink a sebeobrana.

Pomocí cvičení pod dohledem kvalifikovaného trenéra taekwonda student nejprve zvládá jednotlivé základní pohyby taekwonda, které následně spojuje do kombinací technik, z nichž pak vycházejí technické sestavy. V dalším velkém celku taekwonda již zvládnuté techniky aplikuje v souboji se soupeřem. Aby bylo možné provést správně a důrazně techniku taekwonda, je potřeba také trénovat a otužovat tělo. Tomuto se věnuje vlastní trénink taekwonda a jeho různé formy cvičení. Poslední velkým celkem je výuka speciální praktické sebeobrany.

Spojením všech těchto pěti částí můžeme hovořit o vrcholu výuky taekwonda, čímž je vlastní umění sebeobrany, tj. připravit studenta tak, aby byl schopen kdykoliv a kdekoliv se ubránit jednomu, nebo i více útočníkům, a to jak neozbrojeným tak i ozbrojeným.

Proto také i mistr Taekwon-Do ITF musí cvičit základní pohyby, tak aby jeho sebeobrana pak byla lepší a naopak opakovaná výuka sebeobrany následně zlepšuje základní pohyby.

Taekwon-do v sobě obsahuje i morální aspekty a vychovává všechny své studenty v duchu zásad taekwonda, kterými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání, nezlomný duch.

Pokud se chcete dozvědět více o jednotlivých celcích taekwonda, klikněte prosím na jednotlivé nadpisy v kruhu.