Členské příspěvky

Platba členských příspěvků

Aktualizace od 1. 9. 2020 pro děti cvičící ve Velké Polomi

Na základě rozhodnutí výkonného výboru z 1. 9. 2020 budou členské příspěvky u dětí cvičící ve Velké Polomi nastaveny od 1. 9. 2020 takto:

  • V roce 2020 se hradí do 31. 10. 2020 celkem 800,- Kč za období 10/2020 – 01/2021 a následně pak celkem 1 000,- Kč do 28. 2. 2021 za období 02/2021 – 06/2021.
  • členský příspěvek je nutno uhradit svému trenérovi nebo lépe bezhotovostně nejpozději do 30. 9. a následně pak do 31. 1. následujícího roku, měsíční pak v průběhu daného měsíce.
  • Členský příspěvek v sobě zahrnuje také roční členský příspěvek Českému svazu Taekwon-Do ITF, z. s. (300,- Kč/rok), tričko a poplatek v Kč za první zkoušku (kup i dan) v každém kalendářním roce.
  • Členský příspěvek lze hradit bezhotovostně na školní bankovní účet č. 2300618303 / 2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol – rodné číslo, zpráva pro příjemce – jméno, příjmení a období (např. Jan Novák, 10/19 – 6/20)

Informace k 1.9.2014 pro členy cvičící na ZŠ Horymírova a ZŠ a. Kučery

Na základě rozhodnutí členské schůze školy Taekwon-Do ITF IL DONG Ostrava ze dne 24. 6. 2014 dochází k úpravě plateb členských příspěvků od 1. 9. 2014 takto:

  • Výše členského příspěvku se stanovuje na 2.700,- Kč ročně, nebo 1.500,- Kč pololetně, nebo výjimečně po dohodě s trenérem 300,- Kč měsíčně.
  • Roční členský příspěvek je nutno uhradit svému trenérovi nebo nově bezhotovostně nejpozději do 30. 9. daného roku, pololetní nejpozději do 30. 9. a následně pak do 31. 1. následujícího roku, měsíční pak v průběhu daného měsíce.
  • Členský příspěvek v sobě zahrnuje také roční členský příspěvek Českému svazu Taekwon-Do ITF, z. s. (300,- Kč/rok) a poplatek v Kč za první zkoušku (kup i dan) v každém kalendářním roce.
  • Nově lze hradit členský příspěvek také bezhotovostně (skupiny cvičící na ZŠ Horymírova) na školní bankovní účet č. 2300618303/2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol – rodné číslo, zpráva pro příjemce – jméno, příjmení a období (např. Jan Novák, 9/17 – 6/18)

Děkujeme za vzetí těchto informací na vědomí.

Ing. Marek Lazor, předseda školy