Členské příspěvky

Platba členských příspěvků

Informace k 1. 9. 2023 pro členy cvičící na ZŠ Horymírova, ZŠ A. Kučery a ZŠ F. Formana

Na základě rozhodnutí výkonného výboru Školy taekwon-do ITF Ostrava, z. s. ze dne 17. 7. 2023 dochází k úpravě plateb členských příspěvků od 1. 9. 2023 takto:

  • Výše členského příspěvku se stanovuje na 3.700 Kč ročně, nebo 2.000 Kč pololetně, případně výjimečně po dohodě s trenérem na 400 Kč měsíčně.
  • Roční členský příspěvek je nutno uhradit bezhotovostně nejpozději do 30. 9. daného roku, pololetní nejpozději do 30. 9. a následně pak do 31. 1. následujícího roku, měsíční pak v průběhu daného měsíce.
  • Informace k bankovnímu účtu: č. 2300618303/2010 (Fio banka a.s.), variabilní symbol – rodné číslo, zpráva pro příjemce – jméno, příjmení a období (např. Jan Novák, 9/17 – 6/18).
  • Členský příspěvek v sobě zahrnuje také roční členský příspěvek Českému svazu Taekwon-Do ITF a poplatek v Kč za první zkoušku (kup i dan) v každém kalendářním roce.

Děkujeme za vzetí těchto informací na vědomí.

Mgr. Jana Lazorová, předsedkyně školy