Tři naši trenéři složili zkoušku na vyšší technický stupeň dan

Technické oddělení Českého svazu Taekwon‑Do ITF uspořádalo ve čtvrtek 17. června 2021 ve Frýdku Místku již třetí letošní regionální svazové zkoušky na technické stupně dan. Poděkování patří škole Frýdek Místek za zajištění prostor pro konání zkoušek.

Zkoušky proběhly před Zkušební komisi svazu, ve které zasedl velmistr prof. Hwang Ho‑jong (9. dan) jako předseda komise. Přítomen byl také prezident svazu, ing. Marek Lazor (5. dan) a vedoucí školy Taekwon‑Do ITF Brno, Libor Macháň (6. dan).

Celkem bylo postupně vyzkoušeno 6 schválených kandidátů na 3. až 5. dan, přičemž všichni zkoušku složili úspěšně.

Jsme rádi, že velkou rodinu 3. a 4. danů na severní Moravě rozšířili také další členové naší školy, a to především naše trenérka Markéta Suderová, která zde složila po 20 letech cvičení taekwonda úspěšně zkoušku na 4. dan. Nyní již můžeme také oznámit, že Markéta bude navíc brzy dvojnásobnou maminkou.

Zkoušku na 3. dan zde také úspěšně před velmistrem Hwang Ho-jongem vykonali naši dlouholetí trenéři Robin Talacek a Tomáš Peterek.

Všem moc gratulujeme, přejeme hodně sil v dalším studiu taekwonda a doufáme, že své zkušenosti budou ještě dlouho předávat všem našim studentům taekwonda ITF, a to nejen v Ostravě.

Marek Lazor, 5. dan

vedoucí školy a hlavní trenér

30 fotografií