Společný trénink rodičů s dětmi v taekwondu ITF

Rok se s rokem sešel a stejně jako loni byly jedny z posledních červnových tréninků vyhrazeny pro cvičení rodičů s jejich dětmi. Letos pro tuto akci byly připraveny tréninky dva – v pondělí 19. června 2017 si do tělocvičen pozvaly své rodiče, příbuzné a kamarády děti, které začaly cvičit teprve v tomto školním roce, o tři dny později tak učinily děti z pokročilejší skupiny. Zde se opět trenéři snažili zapojit rodiče do běžného tréninku skrze maxi opičí dráhu, kopy a údery do vyrážečů či stále více populární zápasy s pěnovými tyčemi. Důraz byl pochopitelně kladen na to, aby si rodič (příbuzný) zacvičil právě se svým dítětem. Proto tak byli během rozcvičky vedeni starší těmi mladšími nebo si také společně zaposilovali.

Na konci tréninku pokročilejší skupiny byl vyhlášen vítěz s nejlepší celoroční docházkou, kterým se stal Radim Hložek. Ten se však paradoxně tohoto tréninku nezúčastnil, proto mu bude drobný věcný dárek předán při nejbližší vhodné příležitosti. Je třeba ale zmínit další děti, které taktéž zodpovědně navštěvovaly tréninky a byly v závěsu za již zmíněným Radimem. Na pomyslném druhém místě se umístila Kája Šrubařová, o třetí místo se dělí sourozenci Anička a Lukáš Hurníkovi. Doufáme, že i toto vyhlašování vítězů nejlepší docházky bude v budoucnu impulsem a motivací pro ostatní děti v zodpovědném navštěvování tréninků.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům, příbuzným a známým za jejich účast na těchto trénincích a také za to, že podporují své děti v taekwondu a pohybových aktivitách.

Robin Talacek

trenér školy Taekwondo ITF Ostrava

37 fotografií (nováčci)72 fotografií (pokročilí)