Seminář praktické sebeobrany

V sobotu 23. 9. 2017 se ve sportovním komplexu na Varenské ulici v Ostravě sešli zájemci o nácvik praktické sebeobrany. Celkem 6 hodinové výuky se ujal zkušený instruktor Krav Magy Aleš Plaček, který všechny přítomné nenechal ani na chvíli vydechnout a zásobil je jednou technikou za druhou.

První nácviky sloužily jednak k zaujímání různých postojů, a jednak také k obraně proti útočníkovi beze zbraně vzhledem k jeho vzdálenosti. Další náplní byla i sebeobrana proti vyhrožování či napadení nožem. Zpestřením pro zúčastněné bylo použití pák, úderů a technik v boji na zemi, jejímž účelem pochopitelně bylo dostat se ze spárů útočníka, jeho zpacifikování a následný útěk. Osobně se mi tato část semináře líbila nejvíce, jelikož není klasickou náplní taekwonda.

Tyto poznatky jsou tak užitečnou zkušeností do budoucna. Součástí praktického nácviku bylo také zacházení se cvičnou střelnou zbraní a její využití pro ochranu sebe i svých blízkých. Použití pistole tak nutně neznamená vystřelit z ní, ale využít ji pouze jako tupý předmět či sečnou zbraň. Během celého semináře Aleš Plaček neopomíjel zmiňovat psychologické faktory působící na oběť i útočníka a také prevenci (předcházení útokům), jakožto nejdůležitější součást sebeobrany.

Děkuji mnohokrát Aleši Plačkovi za jeho čas a chuť předávat zkušenosti a dovednosti, dále také všem nadšeným zájemcům, kteří se zúčastnili. Vzhledem ke kladným ohlasům se snad můžeme do konce roku těšit ještě na další výcvik praktické sebeobrany v tomto duchu.

Robin Talacek

trenér školy Taekwondo ITF Ostrava