Poprázdninové technické semináře s velmistrem Hwangem v Ostravě

Po letních prázdninách, konkrétně 21. září, uspořádala naše škola hned dva regionální technické semináře s velmistrem Hwang Ho-jongem (9. dan).

První byl určen všem, kteří mají technické stupně 2. kup až 2. dan. Zde se nejdříve nacvičovaly základní techniky ze sestav Joong-gun, Toi-gae a Hwa-rang. Pro jejich lepší pochopení se cvičilo také ve dvojicích, kde se vyzkoušelo jejich praktické využití.

Na druhý seminář dorazili držitelé 3. danu a vyšších. Jak sám velmistr Hwang poznamenal, bylo to na severní Moravě vůbec poprvé, co se konal seminář výhradně pro tak vysoké technické stupně. Jsme rádi, že to bylo právě v Ostravě. Program patřil sestavám na 3. a 4. dan, čili Eui-amChoi-yong.

Děkujeme velmistru Hwangovi, že vážil cestu k nám do Ostravy a předal své poznatky i těm, kteří na seminář zavítali poprvé.

Robin Talacek
trenér Školy taekwon-do ITF Ostrava

47 fotografií