Úspěšné školení mezinárodních rozhodčích ITF v Praze

V pátek 27. 1. 2017 v dopoledních hodinách dosedlo letadlo z britských ostrovů s prezidentem EITF (Evropská federace taekwon-do ITF) a hlavním rozhodčím EITF, velmistrem Michaelem E. Prewettem (9. dan), na letišti v Ruzyni. Společně přicestoval také mistr Gary Miller (8. dan), který významně pomáhal s vedením celého školení. Jelikož se Praha a zde hotel Step tento víkend stala centrem dění evropského taekwonda, přicestovali také hlavní organizátoři nadcházejícího mistrovství Evropy 2017 v Liverpoolu, paní Carrie King a Alan Clark. Z výboru rozhodčích EITF byli po celou dobu přítomni také slovinský mistr Emin Durakovič (7. Dan) a pan Vergiliy Sitnilski z Bulharska.

Školení mezinárodních rozhodčích ITF se zúčastnilo více jak 50 rozhodčích z 15 zemí Evropy, několik koučů a VIP osob. Českou republiku reprezentovalo dvanáct rozhodčích, držitelů 2. – 7. danu a také tři trenéři státní reprezentace ČR v čele s hlavním trenérem Janem Mračkem.

Zájem o tuto akci téměř o 100% převýšil původní optimistické odhady a tak bylo ve školící místnosti i v sále na cvičení doslova narváno k prasknutí. I přes tento mírný prostorový nekomfort si většina zúčastněných celou akci velmi pochvalovalo, včetně nejvyššího evropského vedení.

Program školení byl zahájen v pátek odpoledne teoretickou částí a výkladem soutěžních pravidel. V sobotu ráno již všech padesát rozhodčích stálo v dobocích na značkách v hotelovém sále a byli připraveni postupně odcvičit všech 24 sestav taekwonda. V každé sestavě byly diskutovány sporné momenty a techniky, aby se sjednotilo rozhodování na soutěžích. Po čtyřech hodinách cvičení se zvládla polovina sestav, zbytek cvičení proběhl na stejném místě v neděli dopoledne.

Zajímavá byla sobotní odpolední část, kde měli rozhodčí možnost otestovat v reálné situaci elektronický bodovací systém pana Ivana Rajtra (oficiální systém na ME a často i na MS v taekwondu ITF) na skutečných zápasech z videa. Stejný zápas bodovalo současně několik sborů rozhodčích a následně se detailně ve zpomalených záběrech rozebíraly jednotlivé výsledky bodujících rozhodčích.

V sobotu 28.1.2017, po skončení programu školení pro rozhodčí, proběhlo hned několik jednání, a to jednání organizačního výboru mistrovství Evropy 2017, výboru rozhodčích EITF i soutěžního výboru EITF.

Při několika jednáních zástupců Českého svazu Taekwon-Do ITF se špičkami evropského taekwonda bylo vidět, že spolupráce i komunikace České republiky s vedením EITF funguje velmi dobře a tato společná akce určitě není poslední.

Pravděpodobně historicky poprvé se podařilo získat pozvání EITF hned pro pět českých mezinárodních rozhodčích ITF na letošní mistrovství Evropy do Liverpoolu. Jsou mezi nimi mistr Rostislav Kaňka (7. dan), Ondřej Vrábel (6. dan), Petr Smejkal (5. dan), Jiří Teslík (4. dan) a Jana Lazorová (4. dan). Ostatní rozhodčí se mohou těšit na mistrovství Evropy 2018 v Estonsku, a také na další velkou akci, kterou bude ještě letos v září mistrovství světa seniorů v Koreji. I nadále bude snaha Českého svazu Taekwon-Do ITF ve spolupráci s výborem EITF i ITF uplatňovat systém rotace českých mezinárodních rozhodčích na velkých mezinárodních akcích.

Rád bych touto cestou ještě poděkoval za pomoc s přípravami, zapůjčení materiálního vybavení a za transporty z letiště také panu Ladislavu Burianovi, Ivanovi Rajtrovi a Honzovi Labíkovi.

Nakonec děkuji všem zúčastněným rozhodčím a trenérům za příkladné chování a důstojné reprezentování Českého taekwonda ITF, spolupořadatelům za pomoc a Českému svazu Taekwon-Do ITF za významnou podporu našich rozhodčích na této důležité akci.

Jiří Teslík

vedoucí oddělení rozhodčích

241 fotografiíPropozice