02. Dan-gun

Sestava je pojmenována po svatém Dan-gunovi, legendárním zakladateli Koreje v roce 2333 před Kristem. Dan-gun podle pověsti sestoupil z nebe.

Sestava má 21 technik a učí se ji nositelé technického stupně 8. kup.

Úvodní postoj: Narani junbi sogi

01. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi

02. Orun gunnun so nopunde jirugi

03. Wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi

04. Wen gunnun so nopunde jirugi

05. Wen gunnun so palmok najunde makgi

06. Orun gunnun so nopunde jirugi

07. Wen gunnun so nopunde jirugi

08. Orun gunnun so nopunde jirugi

09. Orun niunja so sang palmok makgi

10. Orun gunnun so nopunde jirugi

11. Wen niunja so sang palmok makgi

12. Wen gunnun so nopunde jirugi

13. Wen gunnun so palmok najunde makgi

14. Wen gunnun so palmok chookyo makgi

techniky 13. a 14. s pokračujícím pohybem (continuous motion)

15. Orun gunnun so palmok chookyo makgi

16. Wen gunnun so palmok chookyo makgi

17. Orun gunnun so palmok chookyo makgi

18. Orun niunja so sonkal kaunde yop taerigi

19. Orun gunnun so nopunde jirugi

20. Wen niunja so sonkal kaunde yop taerigi

21. Wen gunnun so nopunde jirugi

Závěrečný postoj: Narani junbi sogi