Seminář praktické sebeobrany II

Zatímco se v sobotu 9. prosince 2017 vydalo mnoho taekwondistů do Brna slavit 30 let českého taekwonda v rámci celorepublikového semináře, hrstka z nich zůstala v Ostravě a věnovala se nácvikům praktické sebeobrany.

Vedení kurzu se opět ujal Aleš Plaček – instruktor Krav Magy. Seminář byl, oproti předešlému, záměrně zkrácen na polovinu a tematicky sjednocen, aby se daná problematika mohla probrat více do hloubky a následně důkladně procvičit. Náplní byla sebeobrana v boji či problémových situacích na zemi – konkrétně držení útočníka co nejdále od těla, následně i vyproštění se z jeho škrcení.

Součástí semináře bylo i krátké poučení o postupu poskytnutí první pomoci v případě bezvědomí, ke kterému může v boji dojít. Závěru semináře opět patřilo teoretické kolečko, kdy Aleš Plaček zopakoval, jak se v problémových situacích chovat, a nastínil také historii samotné Krav Magy.

Důležité je zmínit, že se této akce zúčastnilo i několik zájemců, kteří doposud neměli žádnou zkušenost s bojovým uměním či sportem. Doufám tedy, že pro ně bylo toto setkání přínosné a rozšířilo jim jejich obzory. Děkuji mnohokrát Aleši Plačkovi za vedení semináře a také všem, kteří se jej zúčastnili.

Robin Talacek

trenér školy Taekwondo ITF Ostrava