Opět něco z našich „ačkových“ tréninků v taekwondu

Hned první trénink po skončení jarních prázdnin byl věnován nácviku a kontrole kopů, které velmistr Hwang nově prohlásil na regionálním semináři za stěžijní pro vykonání zkoušky na 1. dan v taekwondu ITF.

Všichni naši členové A skupiny si tak procvičovali dolmyo yop chagi a bandae dollyo chagi ve všech variantách. Nejvíce jsme se zaměřili právě na držitele nejvyšších žákovských stupňů, kteří se připravují na svou první mistrovskou (danovou) zkoušku.

Je potěšitelné, že všichni ukázali velmi slušnou techniku, takže obava z nového pravidla u nás naštěstí není na místě. I tak se ale těmto technikám budeme více věnovat i v budoucnu.

Marek Lazor
vedoucí Školy taekwon-do ITF Ostrava

30 fotografií