Danové zkoušky skupiny Junior Academy

V pondělí 27.3.2023 se ve sportovní hale Sportcentrum v Brandýse nad Labem sešlo celkem 13 cvičenců odhodlaných složit zkoušku na vyšší technický stupeň DAN před zkušební komisí. Komisi předsedal velmistr prof.Hwang Ho-yong 9. dan a dalšími členy komise byli 

Zámečník Martin 7. dan a prezident Českého svazu Taekwon-do ITF Ing. Pařík Petr, Ph.D. 6.dan.

Z naší skupiny se zkoušek zúčastnili jako kandidáti na I. Dan celkem tři členové a to Lukáš Kříž, Adam Trefil a David Šimský. Všichni tři jejich první danovou zkoušku úspěšně zvládli a my jim přejeme, aby je tento úspěch motivoval k dalšímu zdokonalování se nejen v technikách, ale bojovému umění a jejich cestě “rukou a nohou” jako celku.

Za celou skupinu Junior Academy gratulují trenéři.

Michal Fůs
asistent trenéra skupiny Junior Academy

21 fotografií
další fotografie a video na FB skupiny