54. výročí založení mezinárodní federace taekwonda (ITF)

Dnes, 22. března 2020, je to právě 54 let ode dne, kdy byl v hotelu Chosun v Soulu v Koreji splněn další sen tvůrce taekwonda, generála Choi Hong-hi.

Právě v tento den zde byla za přítomnosti zástupců jižní Koreje, Vietnamu, Malajsie, Singapuru, Německa, Spojených států amerických, Turecka, Itálie a Egypta založena Mezinárodní federace taekwonda (International Taekwon-Do Federation).

Hlavním smyslem mezinárodní federace bylo přibližovat originální korejské taekwon-do jako moderní umění sebeobrany lidem celého světa. Zároveň byl vytvořen celosvětově jednotný systém soutěží, ujednotila se také kritéria pro získávání žákovských a mistrovských stupňů a další.

Prvním prezidentem ITF byl zvolen tvůrce taekwonda, korejský generál Choi Hong-hi, který byl jejím prezidentem až do své smrti v roce 2002.

Sídlo ITF bylo nejprve v jižní Koreji. Po státním převratu v jižní Koreji začátkem sedmdesátých let a jmenování nového prezidenta Park Chung-hi se sídlo přesunulo do Kanady.

Později se sídlo ITF přesunulo do tehdy neutrálního Rakouska, aby bylo možné taekwon-do vyučovat i v zemích tehdejšího „východního bloku“, kam patřilo také Československo.

V roce 1987, tedy před 33 lety, se taekwon-do ITF v Československu opravdu vyučovat začalo a učí se zde velice úspěšně dodnes.

Sídlo ITF tak dnes najdete na, pro všechny taekwondisty, známé adrese Draugasse 3 ve Vídni. Protože to není z České republiky daleko, můžete se tam zastavit osobně a sídlo ITF si prohlédnout a případně i navštívit.

Marek Lazor